Aktualności - II Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Pniewskiego

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GDAŃSKU
im. dr. Władysława Pniewskiego

 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

  Rekrutacja 2020/2021

   

  I etap  15 czerwca- 10 lipca (w godz. 9-15)

  Uwaga: Dla kandydatów dla których I wyborem jest klasa dwujęzyczna z j.niemieckim

  15 – 22 czerwca

   

  Składanie dokumentów: 

  (1) elektronicznie: rekrutacja2lo@gpe.onmicrosoft.com lub

  (2) elektronicznie: przez platformę Nabór Pomorze (konieczne podpisy elektroniczne obojga rodziców/opiekunów prawnych) lub

  (3) dostarczenie dokumentów w zamkniętej kopercie na dyżurkę szkoły ( w godz. 9-15)

   

  Wymagane dokumenty:

  • Wniosek kandydata (z platformy Nabór Pomorze)
  • Ankieta kandydata/kandydatki (do pobrania na stronie www.lo2.edu.gdansk.pl)
  • Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna (do pobrania na stronie www.lo2.edu.gdansk.pl)
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty przedmiotowego konkursu kuratoryjnego

   

  • opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej
  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (do pobrania na stronie www.lo2.edu.gdansk.pl)
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do pobrania na stronie www.lo2.edu.gdansk.pl)
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

   

  Uwaga! Do 10 lipca 2020 należy również dostarczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

  Sprawdzian kompetencji z j.niemieckiego – 29 czerwca o godz. 13.00. Obowiązują takie same zasady, jak na egzaminie ósmoklasisty. Kandydaci przychodzą w maseczkach i z własnym długopisem.

  (II termin egzaminu 10 lipca o godz. 13.00)

  czytaj dalej: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
 • Nauczanie zdalne w klasach 1 i 2

  Szanowni Państwo

  Uprzejmie informujemy, że na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2020 r.

  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia zdalne prowadzone są do dnia 26 czerwca 2020 włącznie. 
  Jednocześnie przypominamy, że w związku z egzaminem maturalnym w dniach 8-9-10 i 12 czerwca 2020 nie odbywają się zajęcia dydaktyczne dla klas
  1 i 2.  
  czytaj dalej: Nauczanie zdalne w klasach 1 i 2
 • ZWROT KSIĄŻEK

  Drodzy Maturzyści.

  • Bardzo prosimy o zwrot wszystkich wypożyczonych z biblioteki książek,
  • przynieście je ze sobą na egzaminy i zostawcie w portierni,
  • książki zapakujcie do siatki, podpiszcie imieniem i nazwiskiem, klasą i ilością oddawanych egzemplarzy.

  Dziękujemy!

  czytaj dalej: ZWROT KSIĄŻEK
 • Wniosek elektroniczny

  Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dot. COVID-19, informujemy, iż w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata/rodzica elektronicznie.
  Wniosek taki, trafi do szkoły, a komisja rekrutacyjna będzie go rozpatrywała tak samo jak wniosek, który został złożony do szkoły w formie papierowej.
  czytaj dalej: Wniosek elektroniczny
 • Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego

  Szanowni Państwo,

   

  informujemy, iż w dniu 26 maja 2020 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął decyzję o  zmianach w regulaminach stypendialnych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Zmiany te są wynikiem dostosowania regulaminów stypendialnych do ogłoszenia  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a tym samym wprowadzeniem ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz wprowadzenia zmian dotyczących przebiegu konkursów, turniejów i olimpiad o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym w roku szkolnym 2019/2020.

   

  Zakres wprowadzanych zmian w regulaminach stypendialnych obejmuje  w szczególności:

  a) wydłużenie terminu składania wniosków,

  b) zrównanie tytułu laureata i finalisty na szczeblu ponadwojewódzkim, a także rezygnacji z oceny osiągnięć na szczeblu międzynarodowym,

  c) rezygnację z nagród w ramach stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego,

  d) uporządkowanie nazewnictwa wynikającego ze zmiany systemu oświaty.

   

  Mając na uwadze czas potrzebny Państwu do zebrania danych  niezbędnych do przygotowania wniosków stypendialnych, przesyłamy informacyjnie ujednolicone wersje regulaminów stypendialnych wraz z graficznymi schematami obrazującymi proces przygotowania wniosków  z zakresie czterech form pomocy stypendialnej:

  1. Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego (stypendia „budżetowe” w zakresie edukacji ogólnej) – nabór wniosków do 31.07.2020 roku,
  2. Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” (stypendia „unijne” w zakresie edukacji ogólnej) – nabór wniosków do 31.07.2020 roku,
  3. Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” (stypendia „unijne” dla uczniów szkół zawodowych) – nabór do wniosków do 15.09.2020 roku,
  4. Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” (stypendia dla uczniowskich zespołów projektowych) – nabór wniosków do 31.07.2020 roku.

   

  Jednocześnie informujemy, że generatory wniosków stypendialnych zostaną uruchomione po opublikowaniu ww. uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i jej uprawomocnieniu. Informacja o uruchomieniu generatorów stypendialnych zostanie przesłana Państwu odrębnym mailem, a także będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: https://pomorskie.eu/.

   

  Sekretariat

  Departament Edukacji i Sportu

  ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk

  tel. 58 32 68 850, faks 58 32 68 854

  czytaj dalej: Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego
 • Koniczynka dla maturzystów

  Maturzyści, trzymamy za Was kciuki! :)

  czytaj dalej: Koniczynka dla maturzystów
 • Liga Matematyczna Finaliści

  Z przyjemnością informujemy, że uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. dr. W. Pniewskiego zostali Finalistami XIX Ligii Matematycznej https://ligamatematyczna.apsl.edu.pl/

  Gratulacje dla Mateusza Mroczki z 2a bis, Stanisława Janowicza z 1a, Michała Mitury z 1a, Jakuba Woźniaka z 1a, Bartłomieja Bąka z 1a i Julii Hrycyny z 1a J

  Podziękowania dla opiekuna zespołu, Pana Szymona Dobeckiego.

  czytaj dalej: Liga Matematyczna Finaliści
 • Uwaga - procedury dla maturzystów

  Drodzy Uczniowie

  Przedstawiamy procedury wejścia, przebiegu i wyjścia z egzaminu maturalnego. Zapoznajcie się z ich treścią. Do zobaczenia w poniedziałek na egzaminie maturalnym z języka polskiego.

  czytaj dalej: Uwaga - procedury dla maturzystów
 • Aktualizacja Regulaminu Rekrutacji z dnia 1 czerwca 2020

  02.06.2020

  Szanowni Państwo - w zakładce pliki znajduje się Regulamin Rekrutacji zaktualizowany w dniu 1 czerwca 2020, zgodnie z Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 czerwca 2020

  czytaj dalej: Aktualizacja Regulaminu Rekrutacji z dnia 1 czerwca 2020
 • Uwaga - zmiana terminu sprawdzianu z j. niemieckiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej

  Szanowni Państw, drodzy kandydaci

  W związku z opublikowanym Zarządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 czerwca 2020 informujemy, że termin sprawdzianu z języka niemieckiego został zmieniony i odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 o godz. 13.00

  czytaj dalej: Uwaga - zmiana terminu sprawdzianu z j. niemieckiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej
 • Zasady bezpieczeństwa w bibliotece

  czytaj dalej: Zasady bezpieczeństwa w bibliotece
 • Konsultacje dla uczniów klas maturalnych oraz korzystanie z księgozbioru

  Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 maja 2020 (Dz. U. 871.2020) poniżej przedstawiamy zestawienie konsultacji dla uczniów klas maturalnych. Konsultacje są prowadzone przez nauczycieli od czasu zakończenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi nauczania zdalnego.

  W dniach 1-5 czerwca 2020 będzie też możliwość skorzystania z zasobów biblioteki szkolnej. Proszę zapoznać się ze stosownymi procedurami.

  W załączniku znajdziecie Państwo procedury obowiązujące w trakcie konsultacji na terenie szkoły, procedury korzystania z biblioteki szkolnej oraz harmonogram zajęć konsultacyjnych.

  czytaj dalej: Konsultacje dla uczniów klas maturalnych oraz korzystanie z księgozbioru
powrót do góry