Polecamy artykuł na temat projektu realizowanego w naszej szkole w Edukacji Pomorskiej https://issuu.com/edukacja-pomorska/docs/ep_110_online/38.

II Liceum Ogólnokształcące Gdańsku jest instytucją o 75 - letniej tradycji. Kształci ona młodzież z Gdańska i okolic osiągając przy tym bardzo wysokie wyniki maturalne. Pragniemy, by nasza szkoła kształciła uczniów otwartych, zainteresowanych różnorodnością językową i kulturową, posiadających dobrze rozwinięte kompetencje kluczowe. 

Uczniowie naszej szkoły mają wyjątkową możliwość nauki aż 7 języków obcych. Nieustannie staramy się podnosić rolę naszej szkoły w środowisku lokalnym i chcielibyśmy zwiększyć naszą aktywność o zasięgu międzynarodowym. Szkoła od lat uczestniczy w programach międzynarodowych wymian uczniowskich, natomiast brakuje nam europejskich szkoleń kadry edukacyjnej. Stawiamy sobie ambitne plany wykształcenia młodego człowieka dobrze przygotowanego do życia w globalnym świecie, władającego językami obcymi, empatycznego i posiadającego dobrze rozwinięte kompetencje kluczowe. Realizację planów naszej szkoły umożliwi podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Nauczyciele wskazali, jakie umiejętności są im niezbędne do realizacji planów rozwoju placówki. W projekcie weźmie udział 14 nauczycieli. Zgodnie z Europejskim Planem Rozwoju Szkoły nasze działania zostały podzielone na 6 grup. 4 uczestników będzie podnosić swoje kompetencje z języka angielskiego, aby aktywniej zaangażować się w projekty międzynarodowe. Będą oni uczestniczyć w intensywnych kursach językowych w Wielkiej Brytanii oraz na Malcie.
Nauczyciele angliści (3 osoby) pozyskają wiedzę na temat wprowadzania metody CLIL na zajęciach (Włochy), wykorzystywania technologii w celu podniesienia atrakcyjności i skuteczności nauczania (Wielka Brytania) oraz metod opartych o neurodydaktykę i coaching w nauczaniu (Norwegia). W związku z dużym zainteresowaniem naszych uczniów językiem włoskim dwóch nauczycieli odbędzie mobilności do Włoch w celu rozwinięcia swoich kompetencji komunikacyjnych oraz kulturowych i realioznawczych. Pomoże to rozwinąć i poszerzyć ofertę edukacyjną szkoły. 

Kolejna grupa mobilności (2osoby) to nauczyciele władający językiem niemieckim, chcący doskonalić kompetencje językowe oraz uzyskać wiedzę na temat wprowadzania języka niemieckiego na innych przedmiotach. Jest to istotne dla rozwoju klas dwujęzycznych z językiem niemieckim. Nauczyciele wezmą udział w kursach metodycznych w Berlinie. Chcemy wspierać również klasy humanistyczne oferując im ciekawe, angażujące metody nauczania. Nauczyciel języka polskiego weźmie udział w kursie wprowadzającym innowacyjne metody pracy w Barcelonie. Ma to wpłynąć pozytywnie na poziom zainteresowania uczniów wyborem klas humanistycznych w naszej placówce. 

Ostatnim punktem naszego planu rozwoju jest zadbanie o redukcję stresu i napięć wśród uczniów i nauczycieli, spowodowanych dużym obciążeniem nauką i pracą. Dwóch nauczycieli wychowania fizycznego wyjedzie na kurs dotyczący metod relaksacyjnych, jogi, medytacji i ich wprowadzania w systemie edukacyjnym. Kurs odbędzie się w Hiszpanii. Nabycie podstawowej wiedzy i praktyki oraz wymiana doświadczeń pozwolą na przygotowanie programu relaksacyjnego wprowadzanego na zajęciach. Bardzo istotne jest dla nas włączenie do projektu różnych grup nauczycieli, którzy następnie będą dzielić się swoją wiedzą z innymi. Wszyscy uczestnicy projektu są bardzo zaangażowani w życie szkoły i chętni do wdrażania nowych treści i metod oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami, nie tylko z naszej szkoły.  

Jesteśmy świadomi, że nieustannie rozwijająca się kadra będzie lepiej przygotowana na wyzwania współczesnego globalnego świata, dlatego bardzo istotne jest dla nas inwestowanie w grono pedagogiczne, w jego rozwój, samoświadomość oraz otwarcie na projekty międzynarodowe. Chcemy, aby każdy nasz nauczyciel czuł się przygotowany do tego, aby odgrywać w szkole i środowisku lokalnym rolę lidera. Dzięki temu oraz rozwijaniu kompetencji kluczowych nasi uczniowie łatwiej odnajdą się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz jeszcze bardziej zaangażują się w projekty międzynarodowe. Przyczyni się to do wzrostu europejskiego wymiaru II Liceum Ogólnokształcącego. 

 

Taką trasę pokonają nasi nauczyciele w ramach projektu "Nauczyciele dla kompetencji przyszłości". Będą to wyjazdy edukacyjne 14 nauczycieli, ale gdyby projekt realizowała jedna osoba, to wyglądałoby to tak:

https://www.pictramap.com/app/view?p=d4653b

 Sfinansowano ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinię Unii Europejskiej. Unia Europejska oraz podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

pliki do pobrania