W dniu 31 maja 2024 sekretariat jest nieczynny. Dokumenty rekrutacyjne można zostawić we wrzutni znajdującej się obok dyżurki szkolnej na parterze.

Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 https://www.kuratorium.gda.pl/zarzadzenie-nr-162024-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-wojewodztwie-pomorskim-na-rok-szkolny-202/

Informuję, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 21 marca 2024 r. opublikowano:

 pod poz. 1463 Uchwałę nr LXXIII/1871/24 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025

pod poz. 1464 Uchwałę nr LXXIII/1873/24 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska oraz inne organy

pod poz. 1465 Uchwałę nr LXXIII/1877/24 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska

Informujemy, że po zakończonej rekrutacji II Liceum Ogólnokształcące im. dr. W. Pniewskiego nie dysponuje wolnymi miejscami w klasach pierwszych na rok szkolny 2023/2024.

Pytania w sprawie rekrutacji prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja2lo@gpe.onmicrosoft.com

Szanowni Państwo zapraszamy na Dzień Otwarty II Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Pniewskiego w Gdańsku, który odbędzie się stacjonarnie w dniu 21 marca 2024 w godz. 10.00-13.00.

Jednocześnie informujemy, że w świetle obowiązujących przepisów do weryfikacji wniosku potrzebne są dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach, dotyczące wielodzietności, niepełnosprawności, samotnego wychowywania. 

Kontakt do komisji rekrutacyjnej wyłącznie drogą mailową: rekrutacja2lo@gpe.onmicrosoft.com 

Pisma i dokumenty można pozostawić we wrzutni w dyżurce szkoły w godz. 9.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informujemy, że w świetle obowiązujących przepisów do weryfikacji wniosku potrzebne są dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach, dotyczące wielodzietności, niepełnosprawności, samotnego wychowywania.