• DSD II ( Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz der Bundesrepublik Deutschland) to przeprowadzany corocznie na całym świecie egzamin państwowy RFN oparty o standardy europejskie, potwierdzający obcokrajowcom znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1 opisaną w Europejskim Systemie Kształcenia Językowego;
  • DSD II jest egzaminem językowym opracowanym i przeprowadzanym ściśle we współpracy z ZfA (Zentralstelle für Auslandsschulwesen) z siedzibą w Kolonii, jest niemieckim odpowiednikiem egzaminu CAE z Cambridge;
  • Program DSD II jest skierowany do osób, które już wcześniej uczyły się języka niemieckiego.
  • Egzamin DSD II odbywa się w szkole, jest bezpłatny, przeprowadzany przez nauczycieli polskich i niemieckich. Część pisemna odbywa się w listopadzie, a część ustna w grudniu. Do egzaminu przystępują uczniowie klasy maturalnej;
  • Dyplom DSD II jest certyfikatem potwierdzającym znajomość języka, niezbędnym do podjęcia zagranicą studiów wyższych z wykładowym językiem niemieckim. Z dyplomem DSD II oraz polską maturą można podjąć studia na każdym kierunku w Niemczech. Dyplom może być też przydatny dla studentów polskich uczelni, którzy będą chcieli wyjechać na stypendium do Niemiec;
  • Absolwent programu DSD II zwiększa swoje szanse na zatrudnienie zarówno na polskim, jak i europejskim rynku pracy.

Przydatne linki:

www.make-it-in-germany.com/de/studium-ausbildung/auslandsschulwesen/dsd-schulen

www.kmk.org/themen/deutsches-sprachdiplom-dsd.html

http://dsd.zum.de/index.php/Hauptseite www.pasch-net.de/de/index.html