ERASMUS+ Zmienia życie, otwiera umysły
II Liceum Ogólnokształcące znalazło się w gronie pierwszych europejskich szkół, które otrzymały wieloletni dostęp do funduszy europejskich na realizację działań związanych z rozwojem młodzieży i kadry edukacyjnej. Dostęp ten, zwany akredytacją Erasmusa, umożliwia wyjazdy edukacyjne na kursy, szkolenia, naukę w zagranicznych szkołach dla grup uczniów lub pojedynczych uczniów przez kolejne 7 lat. Daje to ogromne możliwości rozwoju potencjału wszystkich członków naszej społeczności szkolnej i nadania placówce europejskiego wymiaru. 
ULOTKA 1
ULOTKA 2
Sfinansowano ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinię Unii Europejskiej. Unia Europejska oraz podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.