Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie-Med Sp. zoo

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: 8:00 - 15:35

Środa: 8:00 - 15:35

Czwartek: 8:00 - 15:35

Gabinet znajduje się na poziomie '0' vis a vis szatni szkolnej.

 

Uczniowie klas pierwszych są proszeni o dostarczenie Karty Zdrowia Ucznia (z poprzedniej szkoły) do pielęgniarki szkolnej do 15 września 2022 r.

 

Gabinet pielęgniarki szkolnej czynny:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek

 w godz. od 8.00 – do 15.35