Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły edycja 2021/2022

Wzorem lat ubiegłych w naszej Szkole odbywa się konkurs wiedzy o Patronie Szkoły dla klas I. Konkurs odbywa się w dwóch etapach. I etap Kwalifikacje (dla wszystkich uczniów klas I) i II etap Finał. Poniżej znjaduje się harmonogram przebiegu konkursu. Materiały z których mogą korzystać uczniowie przygotowując się do konkursu znajdują się w zakładce  Władysław Pniewski - materiały do konkursu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, kóre zostaną wręczone w czerwcu podczas zakończenia roku szkolnego.

Jury:
prof. Danuta Małkiewicz
prof. Jan Kakareko
prof. Iwona Kosowska

Prowadząca Finał: Zofia Pior- Kucińska klasa 2A (ubiegłoroczna zwyciężczyni konkursu)

Harmonogram

1 luty 2022 – ogłoszenie konkursu na stronie szkoły oraz przez GPE
16 marca 2022 konkurs dla uczniów klas pierwszych (test/quizz) KWALIFIKACJE
Uczniowie wszystkich klas pierwszych w tym samym czasie rozwiązują test wiedzy o Patronie Szkoły. Uczeń z najwyższą liczbą punktów z każdej klasy przechodzi do kolejnego etapu konkursu.
24 marca 2022 finał konkursu wiedzy o Patronie Szkoły. FINAŁ odbędzie sięw sali WT (zmiana formy). Uczniowie odpowiadają na wylosowane przez siebie pytania.

Zakończył się I etap konkursu wiedzy o Patronie szkoły. Do II etapu zakwalifikowali się:

Klasa 1A - Piotr Witczak

Klasa 1A bis - Matylda Konopka

Klasa 1B - Maria Król

Klasa 1C - Maja Zatorska

Klasa 1D - Zofia Hajduk i Emilia Różnowska

Klasa 1E - Hanna Szczot

Klasa 1E bis - Oliwia Jemielita

II etap odbędzie się 24 marca w sali WT  o godz. 11:35

Zapraszamy