Zapraszamy do kontaktu z p. Pedagog - mgr Olga Zaczeniuk

email: o.zaczeniuk@lo2.edu.gdansk.pl

telefon: 58-3414656 wewn. 26