REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA PNIEWSKIEGO
W GDAŃSKU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROZDZIAŁ III
WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROZDZIAŁ IV
RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROZDZIAŁ V
SEKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROZDZIAŁ VI
OPIEKUN RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROZDZIAŁ VII
ODWOŁANIE CZŁONKA RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROZDZIAŁ VIII
SAMORZĄD KLASOWY

ROZDZIAŁ IX
SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA

ROZDZIAŁ X
PRZEPISY KOŃCOWE