Informacje na temat spotkań dotyczących rekrutacji do projektów międzynarodowych Erasmus+ ukazują się na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz szkolnych mediach społecznościowych:
profil Facebook II LO Gdańsk Erasmus+ II LO Gdańsk Erasmus +
profil Instagram Team Power 2LO Gdańsk (@teachersforfutureskills.2lo) • Zdjęcia i filmy na Instagramie
Prosimy śledzić na bieżąco.
Szczegółowe wymogi rekrutacyjne podawane są na spotkaniu rekrutacyjnym.
Z uwagi na rodzaj i charakter projektu, każdy z nich ma inne wymogi rekrutacyjne.