W okresie ferii zimowych 29.01.2024 - 09.02.2024 sekretariat szkoły jest czynny dla interesantów w godz. 9.00-13.00.

Matura 2024

Uczniowie klas czwartych przystępujący do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2024 wypełniają deklarację maturalną w systemie SIOEO. 

Dostęp do systemu SIOEO otrzymuje każdy uczeń od wychowawcy klasy.

Materiał z instrukcją na temat wypełnienia deklaracji maturalnej w systemie SIOEO znajduje się w plikach.

Absolwenci, którzy chcieliby poprawić swój wynik egzaminu maturalnego składają e-deklarację w systemie SIOEO, zgodnie z harmonogramem CKE wykorzystując login i hasło pozyskane do odczytania wyników egaminu maturalnego https://wyniki.edu.pl/login 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi egzaminów maturalnych 2024 dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/ 

Informacja od Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uruchomienia nowego narzędzia dla maturzystów do wyszukiwania kierunków studiów

LINK