Matura 2022

Informator i pozostałe dane dotyczące egzaminu maturalnego 2022 - https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/

Należy zwrócić uwagę na aneks dotyczący informatora na rok 2022

Deklaracja maturalna - https://www.oke.gda.pl/index.php?page=deklaracja-absolwenta