Właśnie zakończył się niezwykły projekt, realizowany przez uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku – „Wymiana Polsko – Rosyjska 2020 zdalnie”. Dzięki wsparciu Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia mieliśmy możliwość zorganizowania cyklu spotkań młodych ludzi z naszej szkoły oraz szkoły z Kaliningradu w formule online. Hasłem przewodnim naszych spotkań było „Słowem i muzyką poznajemy sąsiadów”, ponieważ ostatecznym produktem naszej pracy miał być samodzielnie stworzony słowniczek slangu młodzieżowego oraz napisana i nagrana przez uczestników piosenka. Podstawowym założeniem naszego projektu była jednak integracja młodych ludzi z Polski i Rosji, zmierzenie się ze stereotypami oraz nawiązanie nowych relacji. Udało nam się zrealizować dwa spotkania jeszcze przed zamknięciem szkół, w trakcie kolejnych 3 pracowaliśmy zupełnie oddzielnie. Tym bardziej godne podziwu było zaangażowanie uczestników we wszystkie zaplanowane działania, w przygotowanie słownika oraz nagranie piosenki. Rezultaty naszego przedsięwzięcia wywołują uśmiechy na twarzach i dają nadzieję, że to jeszcze nie koniec, że relacje będą podtrzymywane i niebawem spotkamy się w realu. (na realną wymianę młodzieży z Rosją również otrzymaliśmy grant z Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – czekamy tylko na lepszy czas).

Koordynator projektu: Beata Popek

Zapraszamy do obejrzenia wspólnie nagranej piosenki :)