Aktualności - II Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Pniewskiego

 • Wymiana młodzieży

  czytaj dalej: Wymiana młodzieży
 • Edukacja zdalna do 24 maja 2020

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informuję, że:

  - kontynuujemy edukację zdalną do dnia 24 maja 2020 włącznie

  - w dniach 4, 5, 6 maja odbywają się regularne zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas 1 i 2,

  - ulega zmianie plan pracy szkoły – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 1 i 2 to dni 8, 9 i 10 czerwca – są to dni pisemnego egzaminu maturalnego z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego

  - plan lekcji nie ulega zmianie na chwilę obecną,

  - egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8 – 29 czerwca 2020 i nie przewiduje egzaminów ustnych,

  - termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września,

  - uczniowie klas maturalnych otrzymają skany świadectw ukończenia szkoły drogą mailową na adres mailowy w Gdańskiej Platformie Edukacyjnej

  - planujemy uroczyste rozdanie świadectw dla uczniów klas maturalnych na dzień 5 czerwca 2020 o godz. 15.00 – ale będziemy Państwa na bieżąco informować czy i jak będzie mogło być zorganizowane z uwzględnieniem stosownych przepisów bezpieczeństwa

  - w plikach znajdziecie Państwo nowy harmonogram egzaminów CKE

  - uczniowie klas maturalnych otrzymają w GPE informację od Samorządu Uczniowskiego w sprawie kluczyków do szafek

  - harmonogram pracy szkoły pozostaje bez zmian - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00, kontakt sekretariat@lo2.edu.gdansk.pl 

  Będziemy Państwa informować na bieżąco o ewentualnych nowych ustaleniach w w/w sprawach.

  Ze swojej strony życzymy dużo sił, cierpliwości i zdrowia w tym trudnym czasie.

  czytaj dalej: Edukacja zdalna do 24 maja 2020
 • Najlepsze życzenia

  13.04.2020

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

  Nadchodzące Święta Wielkanocne pozwolą nam wszystkim na kilka dni zasłużonego odpoczynku.

  Serdecznie Państwu dziękujemy za minione tygodnie współpracy w ramach nauczania zdalnego. Mimo wielu trudności, szybko i sprawnie udało nam się wspólnie okiełznać trudności związane z tym nowym wyzwaniem.

  W tych nieprzewidywalnych okolicznościach kontynuujemy naszą działalność edukacyjną na tyle, na ile jest to możliwe i na ile pozwalają nam ograniczenia jakim jesteśmy poddawani. Grono pedagogiczne dokłada wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom jakie są nam stawiane i przygotowuje naszych maturzystów do egzaminu dojrzałości, jednocześnie zapewniając ciągłość nauczania uczniom klas młodszych. Nauczyciele w naszej szkole to grono pasjonatów i profesjonalistów, dla których możliwość dzielenia się wiedzą jest prawdziwą misją. Dzięki zaangażowaniu, z jakim oddają się codziennym obowiązkom możemy spokojnie myśleć o tym, że uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku poznają fantastyczny świat nauki w niezakłócony sposób.

   Życzymy wszystkim Państwu słonecznych dni w świątecznej atmosferze, spędzonych na docenianiu tego, co dla nas najcenniejsze w życiu – zdrowia i spokoju ducha.

  czytaj dalej: Najlepsze życzenia
 • KONKURS - Stwórz swój niepowtarzalny komiks!

  UWAGA KONKURS! Stwórz swój niepowtarzalny komiks.

  czytaj dalej: KONKURS - Stwórz swój niepowtarzalny komiks!
 • Oferta usług świadczonych w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023

  05.04.2020
  czytaj dalej: Oferta usług świadczonych w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023
 • Olimpiada Filozoficzna i Olimpiada Języka Francuskiego

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

  W tych trudnych dniach spieszymy ze wspaniałą wiadomością. Otóż dwaj uczniowie naszej szkoły uzyskali tytuł finalistów - Mikołaj z Olimpiady Filozoficznej, a Michał z Olimpiady Języka Francuskiego. Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych równie fantastycznych osiągnięć.

  W ramach nagrody uczniowie są zwolnieni z pisania matury rozszerzonej z przedmiotu olimpijskiego i otrzymują wynik 100% na świadectwie maturalnym.

  Podziękowania składamy też na ręce nauczycieli koordynujących przygotowania do obydwu konkursów - p. Justynie Brzoskowskiej, p. Marianowi Pułtuskiemu oraz p. Przemkowi Staroniowi z II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie.

  czytaj dalej: Olimpiada Filozoficzna i Olimpiada Języka Francuskiego
 • Pamiętajmy o ochronie danych osobowych podczas zdalnej edukacji

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie pamiętajmy o ważnych aspektach ochrony danych osobowych podczas zdalnego nauczania. Załączamy zalecenie Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  czytaj dalej: Pamiętajmy o ochronie danych osobowych podczas zdalnej edukacji
 • Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

  Szanowni Państwo

  Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek 9 i piątek, 10 kwietnia oraz 14 kwietnia we wtorek br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość dla uczniów.

  Podstawy prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) – § 3 ust.1 pkt 3.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
  czytaj dalej: Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.
 • Próbny egzamin maturalny

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie
  Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem próbnego egzaminu maturalnego ustalonym przez Centralną Komisję Edukacyjną uprzejmie informujemy, że każdy z uczniów klas maturalnych ma możliwość przystąpienia do takiej próby w dniach 2-8 kwietnia 2020.
  Szczegółowy harmonogram terminów znajduje się na stronie CKE oraz na stronie naszej szkoły www.lo2.edu.gdansk.pl w zakładce Dla uczniów - Matura 2020
   Wskazane jest, aby uczniowie 
  – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE 
  – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.
   w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;  na wydruku – jeśli uczeń dysponuje w domu drukarką; 
   na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania. 
  Uczniowie mogą przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. emailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np. 
   w postaci krótkiego komentarza w e-mailu; 
   podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą; 
   w postaci komentarzy w pliku, jeżeli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym. 
  lub poczekać na oficjalne ogłoszenie modelu odpowiedzi w dniu 15 kwietnia 2020.
  Życzymy powodzenia :)
  czytaj dalej: Próbny egzamin maturalny
 • Biblioteka informuje, że okres zawieszenia zajęć (od 12 marca do dnia powrotu do szkoły) nie będzie wliczany do czasu wypożyczenia książek.

  Biblioteka informuje,że okres zawieszenia zajęć (od 12 marca do dnia powrotu do szkoły) nie będzie wliczany do czasu wypożyczenia książek.

  czytaj dalej: Biblioteka informuje, że okres zawieszenia zajęć (od 12 marca do dnia powrotu do szkoły) nie będzie wliczany do czasu wypożyczenia książek.
 • Półfinały programu Młody Lean Leader za nami.

  Na początku marca na Uniwersytecie Gdańskim zebrały się najlepsze młode zespoły leanowców, aby wziąć udział w rozgrywkach półfinałowych. Młodzież wykorzystywała całą zdobytą od października wiedzę oraz wszystkie dostępne umiejętności (szczególnie w zakresie pracy zespołowej), aby wykonać mnóstwo kreatywnych zadań. Uczniowie klasy 1F podzieleni na 3 zespoły świetnie sobie radzili, a co najważniejsze, doskonale się bawili. Trzecim etapem programu jest wizytowanie firm i wprowadzanie udoskonaleń w ich procesach. Bardzo na to czekamy.

  czytaj dalej: Półfinały programu Młody Lean Leader za nami.
 • GPE - informacja

  Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie uczniów gdańskich szkół i placówek oświatowych,

  za nami pierwszy dzień pełnego zawieszenia zajęć w przedszkolach i szkołach. W obecnej, trudnej dla nas wszystkich sytuacji cieszy ogromna mobilizacja całej społeczności szkolnej, nauczycieli, uczniów i oczywiście Państwa w celu jak najlepszego wykorzystania najbliższego czasu. Kluczowe jest podtrzymanie bieżącej komunikacji, wzajemne wsparcie. Jest to również czas, podczas którego możliwe jest utrwalenie dotychczas nabytej wiedzy i umiejętności, jak również rozwijanie umiejętności i talentów. Wszyscy musimy pamiętać, że dostępne narzędzia nie zastępują realizacji podstawy programowej i stanowią tylko wsparcie, a nie zastępstwo w okresie zawieszenia zajęć szkolnych. 

  Duża aktywność wiąże się z kolejnymi, technicznymi wyzwaniami. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dostępnymi narzędziami edukacji online, zwłaszcza w ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, mogły wystąpić czasowe trudności z dostępem do aplikacji, w tym również narzędzi Microsoft Teams, wynikające z jednoczesnej próby odzyskania dostępu do konta przez dużą grupę użytkowników. Wielu uczniów nie korzystało na co dzień z możliwości projektu GPE z czego mogą wynikać obecne chwilowe trudności. W takiej sytuacji zalecamy cierpliwość i ponowną próbę w późniejszym czasie. Na stronach www wszystkich gdańskich szkół i placówek oświatowych umieszczone zostały zarówno szczegółowe instrukcje odzyskania dostępu do konta, dla tych użytkowników, którzy od dłuższego czasu nie korzystali z dostępnych narzędzi GPE, jak również prezentacja dotycząca aplikacji Microsoft Teams.

  Wykorzystywaną przez wielu nauczycieli aplikację MS Teams można pobrać na komputer i urządzenie mobilne korzystając m. in. z tego linku:

  https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion

  Zapewniam, że wszelkie ewentualne problemy z funkcjonowaniem GPE są na bieżąco monitorowane i rozwiązywane przez zespół Gdańskiego Centrum Informatycznego.”

  czytaj dalej: GPE - informacja
powrót do góry