Zapraszamy na Dzień Otwarty w dniu 21 marca 2023 w godz. 10.00-13.00. 

Osoby indywidualne prosimy o zgłoszenie się w recepcji po przyjściu do szkoły. Grupy prosimy o zapisanie się w formularzu poniżej.

Link do zapisania grupy:

https://gpe-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/matcenc48_edu_gdansk_pl/EfyIh_JOVkpJuLeMVvLLMAkBecJaqkPG8-ggyfRJmXdQkw?e=YZSlLg&CID=1e6ffa6b-cb91-eeec-bd06-e7c10bdc6864

Kontakt do komisji rekrutacyjnej wyłącznie drogą mailową: rekrutacja2lo@gpe.onmicrosoft.com 

Pisma i dokumenty można pozostawić we wrzutni w dyżurce szkoły w godz. 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku.