Co to jest stres? Jak radzić sobie ze stresem? Walczyć z nim? Czy może wykorzystać go do osiągania własnych celów i do zaspokajania swoich potrzeb?

Na te oraz inne pytania społeczność szkolna II LO w Gdańsku mogła odpowiedzieć podczas Webinarium, które odbyło się 18 maja o godz. 18. Spotkanie przygotowały p. Olga Zaczeniuk (pedagog, psychoterapeutka Gestalt) oraz p. Magdalena Śledź (psycholog, psychoterapeutka CBT). Webinarium dedykowane było dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Podczas spotkania prowadzące zwróciły uwagę na możliwości interpretacji stresu i wynikające z tego nastawienie do stresu, a także na nadawanie stresowi znaczenia. Czy stres będzie dla źródłem energii i zostanie wykorzystany jego potencjał, czy uznany za źródło zła i płynąca z niego energia zostanie zmarnowana – to indywidualna decyzja każdego człowieka. Istnieje wybór, możliwość decydowania o interpretacji i co za tym idzie wykorzystaniu potencjału stresu i każdy jest odpowiedzialny za swoją decyzję.

Prowadzące zaprosiły uczestników do określenia własnych wzorców przeżywania stresu i reagowania na stres. Uczestnicy mogli zapoznać się z rodzajami zniekształceń poznawczych w myśleniu oraz z możliwościami restrukturyzacji swoich myśli. Omówiono wpływ myśli na emocje i zachowanie oraz techniki radzenia sobie ze stresem (metody oddechowe i relaksacyjne). Dodatkowo studentka SWPS Zuzanna Białkowska przedstawiła wpływ stresu na organizm człowieka oraz omówiła odpowiedzi hormonalne organizmu w zależności od rodzaju stresu.