Projekt realizowany w latach 2018-2020 w ramach programu Erasmus+ jest zatytułowany: „Być Europejczykiem w 2020 roku; co nas łączy, co nas wyróżnia; nasze wyzwania, nasze marzenia”. W projekcie bierze udział sześć szkół: Lycée Nord z Sainte-Clotilde ( Francja- Réunion), Lycée Jean de la Fontaine z Château-Thierry (Francja), IES ARICEL z Albolote ( Hiszpania), Istituto di Istruzione Superiore „G.A.Pischiedda” z Bosa ( Włochy-Sardynia), Colegiul National CANTEMIR-VODA z Bukaresztu oraz II Liceum Ogólnokształcące z Gdańska.

Projekt realizowany jest w języku francuskim. Szkołą koordynującą jest Lycée Nord z Sainte-Clotilde.

Poprzez realizację projektu chcielibyśmy zaktywizować całą społeczność szkolną w naszych placówkach. Pragniemy również, aby uczniowie, angażując się w projekt, angażowali się jeszcze bardziej w życie szkoły. Projekt umożliwi młodzieży rozwijanie  umiejętności językowych i technicznych. Spotkanie z inną kulturą, językiem pozwoli na większe otwarcie się na innych; pozwoli zdać sobie sprawę, że pomimo ogromnego zróżnicowania, jest także wiele wspólnych płaszczyzn: podobne zwyczaje, trudności, marzenia, oczekiwania.

Dla nauczycieli jest to świetna okazja do wymiany praktyk pedagogicznych a także wzbogacanie swojego warsztatu pracy poprzez nabywanie i doskonalenie kompetencji zawodowych.

Praca nad projektem odbywać się będzie poprzez komunikację na platformie e-twinning, działania lokalne oraz spotkania w krajach partnerskich. Planowana jest realizacja licznych zadań, m.in. przygotowanie prezentacji o szkole i mieście, przeprowadzenie ankiet, pisanie krótkich przedstawień, nakręcenie filmu.

Liczymy, że wszystkie działania podejmowane w ramach realizacji projektu przyczynią się do lepszej komunikacji i większej otwartości wśród młodych Europejczyków i że pozwolą każdemu uczestnikowi odkryć pewne zdolności i rozwinąć umiejętności.