Inspektor Ochrony Danych 
Eliza Łuczkiewicz-Sztuka
Kontakt: iod@rodo-edu.pl