Inspektor ochrony danych - kontakt: iod.lo2gdansk@gmail.com