W dniu 31 maja 2024 sekretariat jest nieczynny. Dokumenty rekrutacyjne można zostawić we wrzutni znajdującej się obok dyżurki szkolnej na parterze.

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt w dniu 3 czerwca 2024

Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 https://www.kuratorium.gda.pl/zarzadzenie-nr-162024-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-wojewodztwie-pomorskim-na-rok-szkolny-202/

Planowane oddziały w rekrutacji 2024/2025:

1a - politechniczna (mat-fiz-ang)

1b - humanistyczna (pol-hist-wos)

1c - medyczna (niol-chem)

1e - menedżerska (mat-geo-ang)

Progi punktowe w rekrutacji 2023/2024:

1a - politechniczna (mat-fiz-ang) - 174p

1b - humanistyczna (pol-hist-wos) - 167p

1c - medyczna (biol-chem) - 178p

1d - przyrodnicza (biol-mat) - 174p

1e - menedżerska (mat-geo-ang) - 174p

Dzień otwarty odbędzie się w dniu 21 marca 2024 w godz 10.00-13.00. Zapraszamy

Informujemy, że po zakończonej rekrutacji II Liceum Ogólnokształcące im. dr. W. Pniewskiego nie dysponuje wolnymi miejscami w klasach pierwszych na rok szkolny 2022/2023.

Pytania w sprawie rekrutacji prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja2lo@gpe.onmicrosoft.com

Polecamy informacje na temat programu DSD II prowadzonego w naszej szkole - prezentacja ze szczególowymi informacjami dostępna jest w plikach poniżej.

Informacje dotyczące rekrutacji 2023/2024 znajdują się tutaj: 

https://www.kuratorium.gda.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol/

Kontakt do komisji rekrutacyjnej wyłącznie drogą mailową: rekrutacja2lo@gpe.onmicrosoft.com 

Pisma i dokumenty można pozostawić we wrzutni w dyżurce szkoły w godz. 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku.