Terminarz:

 do dnia 15.10.2021 r. należy przesłać zgłoszenie drużyny. Załącznikiem do zgłoszenia oprócz zgód  i oświadczeń, powinien być scenariusz przebiegu mediacji zaproponowany przez drużynę. Zgody i oświadczenia dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/postaw-na-mediacje

  1. Treść kazusów została opublikowana również na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/postaw-na-mediacje
  2. od dnia 15.10.2021 r. do dnia 30.10.2021 r. komisja konkursowa ocenia zgłoszone prace,
  3. do dnia 05.11.2021 r. na adres podany przez opiekuna drużyny w formularzu zgłoszeniowym zostanie przekazana informacja o zakwalifikowaniu drużyny do II etapu konkursu,
  4. w dniu 19.11.2021 r. – odbędzie się II etap konkursu w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Belwederskiej 44 C w Warszawie.

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt na adres mailowy: edukacja.prawna@ms.gov.pl 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 😊

 

Z wyrazami szacunku 

 

IWONA LEWANDOWSKA-PIERZYNKA
Naczelnik
Wydział do spraw Edukacji Prawnej 
Departament Strategii i Funduszy Europejskich

tel:

22 23-90-745  

kom:

538-623-545