Mgr EWA LEWANDOWICZ

Pedagog specjalny, Terapeuta Pedagogiczny i Behawioralny, Psychoterapeuta Psychodynamiczny w trakcie szkolenia, Socjoterapeuta.
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku pedagogika specjalna oraz Studia Podyplomowe w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego „Edukacja i Terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju”.
Jestem trenerem Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).
Obecnie poszerzam swoje umiejętności w 4 letniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym i kończę dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w KCP.
Jestem nauczycielem dyplomowanym, posiadam dwudziestopięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Doświadczenie zdobywałam w Poradni dla Osób Autystycznych oraz w szkołach:  integracyjnej, specjalnej, ogólnokształcącej. W tych placówkach pełniłam funkcję wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, terapeuty pedagogicznego, terapeuty środowiskowego, terapeuty behawioralnego oraz rewalidatora.
Od początku swojej pracy zawodowej wspieram w rozwoju dzieci i młodzież zarówno
z niepełnosprawnościami, zaburzeniami rozwojowymi, osoby w spektrum autyzmu, jak również osoby w normie oraz powyżej normy intelektualnej. W pracy ważne jest dla mnie, aby każdy człowiek mógł w poczuciu bezpieczeństwa, akceptacji i zaufania pokonywać swoje trudności w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.
W II Liceum Ogólnokształcącym prowadzę indywidualne spotkania wspierające dla młodzieży, konsultacje dla Rodziców uczniów naszej szkoły i zajęcia kształtujące umiejętności społeczno – emocjonalne