Poradnictwo zawodowe - proces doradzania, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór lub zmianę zatrudnienia albo osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego.

Ważnym pojęciem jest też doradztwo edukacyjne, które jest formą wsparcia dla osób poszukujących oferty edukacyjnej, najlepiej spełniającej ich potrzeby i oczekiwania.

Przydatne linki w dziedzinie doradztwa zawodowego:

 • Młodzieżowy kwestionariusz zainteresowań zawodowych:

http://www.interaktywnaedukacja.pl/?attachment_id=424

 • Kwestionariusz zainteresowań zawodowych:

http://www.testy-zawodowe.pl/testy/zainteresowania-zawodowe

 • Test predyspozycji zawodowych do pobrania

http://e-zamek.pl/test-offline

 • Baza darmowych testów predyspozycji zawodowych

http://cdzdm.pl/wp-content/uploads/2015/08/BAZA+TEST%C3%93W+KOMPETENCJI+ZAWODOWYCH.pdf

 • Przykładowe pytania które możesz sobie zadać

http://cdzdm.pl/wp-content/uploads/2014/03/Przyk%C5%82adowe-pytania-o-sobie.pdf

 • Baza zasobów ORE dotyczących doradztwa zawodowego – dla nauczycieli i rodziców

http://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/search?title=&description=&author=&education_id=0&subject_id=0&category_id=0&year_from=&year_to=&isbn=&projectTitle=&contestNumber=&projectDecisionNumber=POKL.03.04.03-00-050/13-00&keywords=

 • Strona ORE dotycząca doradztwa zawodowo-edukacyjnego: ścieżki kształcenia, informacje o rynku pracy, aktualności

http://doradztwo.ore.edu.pl/category/pomorskie/

 • Barometr zawodów

https://barometrzawodow.pl/pl/pomorskie/prognozy-dla-powiatow/2017/gdanski.12..238....1....0.1.1.238

 • Poradnik – wersje dla uczniów i nauczycieli

http://efkz.quizforum.pl/?d=/Poradniki

 • Edukacyjne forum kwalifikacji zawodowych – duża baza materiałów

http://efkz.quizforum.pl/?d=/Multimedialny%20Katalog%20Zawodowy

 • Katalog kwalifikacji zawodowych

http://efkz.quizforum.pl/?d=/Katalog%20Kwalifikacji%20Zawodowych

 • Filmy dla dzieci, młodzieży i rodziców dotyczące grup zawodowych

http://www.wybieramzawod.pl/filmy-dla-dzieci-mlodziezy-rodzicow

 • Rozwój edukacji – powiat Gdańsk

http://rozwoj-edukacji.gdanski.pl/index.php

 • Krajowy ośrodek wspierania edukacji zawodowej i ustawicznej

http://www.koweziu.edu.pl/

 • Family career compass

http://www.famico.eu/index.php/pl/

 • Poradnik dla rodziców

http://www.famico.eu/images/books/Book%20for%20parents_PL.pdf

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy

www.eurodesk.eu - Strona europejskiego programu "Eurodesk". Zbiera informacje o możliwościach dla młodzieży - staże, szkolenia, stypendia europejskie. Po więcej informacji wejdź też na www.eurodesk.pl.

http://www.sdsiz.com.pl/zasobnik - baza ciekawych adresów przydatnych dla nauczycieli oraz uczniów.