Tegoroczna Gala Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022 odbyła się 21 marca w budynku Hydromechaniki PG. Gospodarz prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej oraz Józef Sarnowski, członek zarządu województwa pomorskiego, uhonorowali najlepsze licea i technika. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. II Liceum Ogólnokształcące znalazło się w tym zacnym gronie. Pani Dyrektor Dorota Suchacz wraz z p. Wiolettą Bejger oraz reprezentacją uczniów odebrała na Gali wyróżnienie. Goście mieli okazję wysłuchania interaktywnego wykładu o nowatorskich metodach nauczania. Prelekcję poprowadziła prof. PG Joanna Mytnik, dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji. O programach i stypendiach dla studentów I roku, a także o możliwościach pozyskiwania grantów na badania naukowe i wsparciu dla kół naukowych opowiadała prof. PG Barbara Wikieł, dyrektor Centrum Matematyki PG. Dyrektorzy wyróżnionych szkół zasadzili na terenie kampusu drzewa, mające być symbolem dla miejsca, gdzie wzrastają nowe naukowe talenty.