Szanowni Państwo zapraszamy na Dzień Otwarty II Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Pniewskiego w Gdańsku, który

odbędzie się stacjonarnie w dniu 21 marca 2024 w godz. 10.00-13.00.

Osoby indywidualne zapraszamy do odwiedzin bez wcześniejszej rejestracji.

Planowane oddziały w rekrutacji 2024/2025:

1a - politechniczna (mat-fiz-ang)

1b - humanistyczna (pol-hist-wos)

1c - medyczna (niol-chem)

1e - menedżerska (mat-geo-ang)

Progi punktowe w rekrutacji 2023/2024:

1a - politechniczna (mat-fiz-ang) - 174p

1b - humanistyczna (pol-hist-wos) - 167p

1c - medyczna (biol-chem) - 178p

1d - przyrodnicza (biol-mat) - 174p

1e - menedżerska (mat-geo-ang) - 174p

Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 https://www.kuratorium.gda.pl/zarzadzenie-nr-162024-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-wojewodztwie-pomorskim-na-rok-szkolny-202/