REGULAMIN PROJEKTU ERASMUS+ "el arte urbano"

  1. Projekt jest finansowany przez program Erasmus+.
  2. Do udziału w projekcie zaproszeni są uczniowie klasy 3a i 3abis uczący się języka hiszpańskiego.
  3. Warunkiem udziału w projekcie jest uczestnictwo w spotkaniach projektowych oraz wykonanie w języku hiszpańskim 4 zadań: logo projektu, prezentacji o naszej szkole, prezentacji o Gdańsku, prezentacji o sztuce miejskiej w Gdańsku.
  4. Obecność na spotkaniach jest punktowana: 0 punktów za nieobecność oraz 1 punkt za obecność na spotkaniu.
  5. Wykonanie zadań jest punktowane od 0 do 5 punktów.
  6. 8 osób z największą ilością punktów zostanie zakwalifikowanych do realizacji drugiego etapu projektu, który odbędzie się w San Sebastian w kwietniu 2024 roku.
  7. w czasie pobytu w San Sebastian uczniowie będą wykonywać zadania dotyczące sztuki miejskiej w Donosti.