Podczas pierwszego spotkania w ramach klasy patronackiej, które odbyło się dnia  28 września, klasa 2e zapoznała się z funkcjonowaniem Inkubatora Starter, omówiła z prowadzącymi pomysły na realizację projektu, a także uczestniczyła w zajęciach kreatywno- integracyjnych.