Dyrektorzy Szkoły w latach 1972 - 2020

Jan Lis

Dyrektor Szkoły w latach 1972 - 1979

Jerzy Swincow

Dyrektor Szkoły w latach 1979 - 1980

Jan Lis dyrektor szkoły w latach 1972-1979

Jerzy Swincow  dyrektor szkoły 1979-1980

Tadeusz Kowalewski

Dyrektor Szkoły w latach 1980 - 1982

Wiesław Teter

Dyrektor Szkoły w latach 1982 - 1990

Tadeusz Kowalski dyrektor szkoły 1980-1982

Wiesław Teter dyrektor szkoły1982-1990

Jan Kakareko

Dyrekotr Szkoły w latach 1990 - 1997

Irena Moś

Dyrektor Szkoły w latach 1997 - 2006

Jan Kakareko dyrektor szkoły 1990-1997

Irena Moś dyrektor szkoły 1997-2006

Waldemar Nocny

Dyrektor Szkoły w latach 2006 - 2017

Dorota Suchacz

Dyrektor Szkoły od 2017

Waldemar Nocny dyrektor szkoły 2006-2017

Dorota Suchacz dyrektor szkoły od 2017