Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny II Liceum Ogólnokształcącego
im. dr. Władysława Pniewskiego w Gdańsku na lata 2021-2022

Szkoła z tradycją i otwarta na przyszłość