Lista finalistów i laureatów Konkursu Języka Angielskiego i Fizyki została zamieszczona w plikach. Osoby zainteresowane wglądem do prac prosimy o zgłoszenie na adres mailowy ze wskazaniem nazwiska uczestnika, osoby dokonującej wglądu oraz informacji na temat relacji do uczestnika (rodzic, nauczyciel, sam uczestnik) sp.konkurs.ang@gmail.com (Język Angielski)  i konkurs.fizyka.sp@gmail.com (Fizyka).

Zgłoszenia na wglądy prosimy przesyłać do godz. 16.00 w dniu 14 marca 2023.

Wglądy do prac uczestników stopnia wojewódzkiego odbędą się w dniu 15 marca 2023 w godz. 8.00-10.00 w siedzibie WKK ul. Pestalozziego 7/9 w Gdańsku. Informacje o godzinie wglądu zostaną przesłane mailem do osób zgłaszających.

Wszelkie pytania dotyczące Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Pomorskiego Kuratora Oświaty prosimy kierować na poniższe adresy mailowe:

Konkurs Języka Angielskiego: sp.konkurs.ang@gmail.com 

Konkurs Fizyczny: konkurs.fizyka.sp@gmail.com 

Informacje na temat Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, Regulaminy oraz niezbędne druki dokumentów znajdują się na stronie Pomorskiego Kuratorium Oświaty - link https://www.kuratorium.gda.pl/konkursy-przedmiotowe/ 

https://www.kuratorium.gda.pl/regulaminy-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-klas-iv-viii-szkol-podstawowych-wojewodztwa-pomorskiego-w-roku-szkolnym-2022-2023/

 https://www.kuratorium.gda.pl/zalaczniki-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-klas-iv-viii-szkol-podstawowych-wojewodztwa-pomorskiego-w-roku-szkolnym-20222023/