Uprzejmie informujemy, że Konkurs Języka Angielskiego został zakończony.
Zaświadczenia dla finalistów konkursu zostały wysłane pocztą tradycyjną na adres szkoły uczestnika/czki. 
Zaświadczenia dla laureatów będą rozdawane na Gali Laureatów, która odbędzie się w terminie wskazanym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. Komunikat w tej sprawie pojawi się na stronie Pomorskiego Kuratorium Oświaty https://www.kuratorium.gda.pl/ 

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Pomorskiego Kuratora Oświaty -  https://www.kuratorium.gda.pl/regulaminy-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-klas-iv-viii-szkol-podstawowych-wojewodztwa-pomorskiego-w-roku-szkolnym-20232024/ 

 Siedziby Wojewódzkich Komisji Konkursowych:

 https://www.kuratorium.gda.pl/siedziby-wojewodzkich-komisji-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-klas-iv-viii-szkol-podstawowych-wojewodztwa-pomorskiego-w-roku-szkolnym-20232024/

 Terminy konkursów:

https://www.kuratorium.gda.pl/terminarz-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-klas-iv-viii-szkol-podstawowych-wojewodztwa-pomorskiego-w-roku-szkolnym-20232024/

Wszelkie pytania dotyczące Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Pomorskiego Kuratora Oświaty prosimy kierować na poniższe adresy mailowe:

Konkurs Języka Angielskiego: sp.konkurs.ang@gmail.com 

Informacje na temat Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, Regulaminy oraz niezbędne druki dokumentów znajdują się na stronie Pomorskiego Kuratorium Oświaty - link https://www.kuratorium.gda.pl/konkursy-przedmiotowe/