Lista laureatów i finalistów konkursu Języka Angielskiego znajduje się w plikach tutaj: https://lo2.edu.gdansk.pl/pl/page/konkursy-15 

Informuję, że Wojewódzka Gala Wręczenia Zaświadczeń Laureatom Konkursów Przedmiotowych odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 r. w auli 1.43 Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55 w Gdańsku:

  • I tura – godz. 9:30 -laureaci konkursów przedmiotowych z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii i geografii,
  • II tura – godz. 12:15 -laureaci konkursów przedmiotowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii i informatyki

Ze względów organizacyjnych na uroczystość serdecznie zapraszamy Laureatów wraz z jednym opiekunem (dyrektorem, nauczycielem, rodzicem).

Prosimy o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem uroczystości w celu dokonania rejestracji uczestników.

W uroczystości uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych. Wszystkich uczestników uroczystości prosi się o przestrzeganie zaleceń sanitarnych i zasad higieny.

Informacja o terminie uroczystości zostanie przesłana do macierzystej szkoły laureata.

 Link do komunikatu: https://www.kuratorium.gda.pl/uroczystosc-wreczania-zaswiadczen-laureatom-konkursow-przedmiotowych-3/

Zaświadczenia dla finalistów będą wysyłane (koniec kwietnia/początek maja) na adresy szkół podane w formularzu rejestracyjnym do konkursu pocztą tradycyjną.

Wszelkie pytania prosimy kierować na poniższe adresy mailowe:

Konkurs Języka Angielskiego: sp.konkurs.ang@gmail.com 

Konkurs Fizyczny: konkurs.fizyka.2021@gmail.com 

Informacje na temat Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, Regulaminy Szczegółowe oraz niezbędne druki dokumentów znajdują się na stronie Pomorskiego Kuratorium Oświaty - link https://www.kuratorium.gda.pl/konkursy-przedmiotowe/ 

Regulamin ramowy jest dostępny tutaj: https://www.kuratorium.gda.pl/zarzadzenie-nr-652021-pomorskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-11-czerwca-2021-roku-w-sprawie-ramowego-regulaminu-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-klas-iv-viii-szkol-podstawowyc/ 

Regulamin szczegółowy konkursu Języka Angielskiego dostępny jest tutaj: https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2021/09/zarzadzenie-i-zal-1.pdf 

Regulamin szczegółowy konkursu Fizyki jest dostępny tutaj: https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2021/09/zal-6.pdf