Aktualny regulamin dotyczący jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik egzaminu maturalnego znajduje się na stronie:

 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na punkty regulaminu, w zakresie których pada najwięcej pytań np. terminów składania wniosków.

W tym roku także obowiązuje uchwała zmieniająca regulamin.