Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Przed nami kolejny etap zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach związanych z epidemią COVID-19. Do 26 kwietnia 2020 r. będziemy realizować nowe zadania- inne sposoby kształcenia.

Z dniem 25 marca 2020 obowiązuje nas Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 (poz 530) i z dnia 20 marca 2020 (poz 493).

We wskazanych przepisach dopuszcza się prowadzenie zajęć w formie zdalnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Po diagnozie potrzeb naszych uczniów w zakresie dostępu do narzędzi umożliwiających naukę w formie zdalnej, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie tego nauczania w naszej szkole - szczegółowe wskazania znajdują się załączonym pliku.

Zachęcamy do zalogowania uczniów na platformie GPE – potrzebny jest do tego osobny adres e-mail ucznia (inny niż rodzica), następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami, które są dostępne na stronie internetowej szkoły („Instrukcja aktywacji – przywracania konta”), oraz filmów instruktażowych dotyczących korzystania z aplikacji TEAMS dostępnych pod linkiem:  https://www.youtube.com/channel/UCfPjQ0Vl1RD2IpNHiLvVDWg.

 

W plikach znajdziecie Państwo zasady nauczania zdalnego, formy komunikacji, konsultacji oraz monitorowania postępów ucznia.

 Polecamy tutoriale nagrane w kanale EduStandard - https://www.youtube.com/channel/UCfPjQ0Vl1RD2IpNHiLvVDWg

oraz materiały przygotowane przez Microfosft:

Dbajmy przede wszystkim o relacje, proszę być w stałym kontakcie z wychowawcami. Jeśli są okoliczności, w którym Państwo potrzebujecie wsparcia, a my możemy pomóc - prosimy o kontakt.

Pamiętajmy wszyscy, że nasze zdrowie i zdrowie uczniów dzieci jest ważniejsze niż dostęp do Internetu, wykonane zadania czy wyniki w nauce. Uczniowie nie będą pamiętać, co przerabiali podczas kwarantanny, ale emocje, z jakimi musieli sobie radzić zostaną z nimi na długo. Stąd wspólnie starajmy się dbać o równowagę wysiłku umysłowego, fizycznego, snu i prawidłowego żywienia. Polecamy Państwa uwadze ćwiczenia, jakie przekazują nauczyciele wychowania fizycznego w celu utrzymania dobrej formy fizycznej, w ramach naszych domowych możliwości.

Stosujmy się do zaleceń #zostanwdomu, dbajmy o zdrowie.

W celu ułatwienia kontaktu oraz rozszerzenia zakresu wsparcia powstała grupa w aplikacji TEAMS pod nazwą : "Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne II LO"
(Platforma informacyjna oraz komunikacyjna z zakresu realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz bibliotecznej). Grupę tę tworzą psycholog, pedagog oraz bibliotekarze II LO. W celu dołączenia do grupy należy w aplikacji Teams użyć podanego niżej kodu:
tp6qd9s
lub skorzystać z linka:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad0c089769c8c473480990c41d371fda4%40thread.tacv2/conversations?groupId=0a28f153-9553-4469-b802-f601084b999a&tenantId=34aa31eb-87e3-4153-aea4-394f74fd8b98

Zapraszamy Państwa do komunikacji z nami za pośrednictwem GPE oraz nowo powstałej grupy oraz do wspólnego tworzenia platformy wymiany informacji.