SPRAWOZDANIE FINANSOWE II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GDAŃSKU