Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie

„TEST WIEDZY Z EduAkcją”

 

Konkurs trwa od 18 października do 7 listopada 2023 roku

 Co należy zrobić?

  1. W dniach 18 października do 7 listopada 2023 r. wejdź na stronę internetową konkursu: 

https://www.testportal.pl/test.html?t=CAteFgki2iLC

wpisz swój adres mailowy oraz kliknij „Uzyskaj kod dostępu”,

  1. Zaloguj się na swojej poczcie (jeśli nie ma kodu dostępu to sprawdź folder SPAM),
  2. przepisz kod do testu lub kliknij w link, który znajduje się w wiadomości z kodem,
  3. Twoim zadaniem jest rozwiązanie testu składającego się z 14 pytań jednokrotnego wyboru w czasie 10 minut (czas liczony od wyświetlenia pierwszego pytania). Możesz do niego przystąpić tylko jeden raz.

Powodzenia!

Dla  laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe:

  1. miejsce - 800 zł
  2. miejsce - 600 zł
  3. miejsce - 400 zł
  4. miejsce - 200 zł 
  5. miejsce - 100 zł

Inicjatywa ma na celu popularyzację zasad ekonomii i funkcjonowania rynków kapitałowych wśród młodzieży - przy wsparciu profesjonalistów na co dzień pracujących w sektorze finansowym.

Więcej informacji o projekcie EduAkcja:

https://bakcyl.wib.org.pl/projekty-partnerskie/eduakcja/      

https://www.edu-akcja.org

Zespół projektu „Porwani przez Ekonomię” Fundacja Warszawski Instytut Bankowości