zkolna Akademia Teatralna w 2 LO
zaprasza na zajęcia teatralne w każdy czwartek do sali WT:
15:15 - 16:00 - warsztaty teatralne - część 1
16:00 - 17:00 - warsztaty teatralne - część 2
17:00 - 18:00 - konsultacje teatralne
W tamach zajęć:
  • elementy dramy
  • symbolika ciała
  • ekspresja sceniczna
  • pantomima
  • słowo i dźwięk
  • dykcja i recytacja
  • elementarne zadania aktorskie
  • praca nad prezentacjami teatralnymi
  • edukacja teatralna
Zajęcia prowadzi:
Robert Cyrta (reżyser, edukator i instruktor teatralny)