Miło nam poinformować, że nasza Szkoła w tym roku szkolnym będzie brała udział w ogólnopolskim projekcie grantowym, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

Nad projektem czuwa Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Partnerem wiodącym  jest Politechnika Łódzka. Pozostali parterzy to: Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Cyfrowy Dialog i Ilove Math. Projekt współfinansowany jest funduszy unjnych.

W ramach grantu będą prowadzone zajęcia dodatkowe z informatyki w dwóch grupach (maksymalnie 15 osób). Zajęcia rozpoczynamy od października. Serdecznie zapraszam do zapisów zainteresowane osoby.

Joanna Żółtowska