8 czerwca pan dr inż. Paweł Kubica z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej wygłosił dla klasy 2 E bis wykład na temat szkodliwości e-papierosów ale także innych używek. Tematyka wykładu była bardzo interesująca i nasi uczniowie aktywnie brali ucział w wykładzie zadając prowadzącemu wiele pytań m.in o to, czy  e-papierosy są idealną używką.