Wglądy do prac uczniów stopnia wojewódzkiego konkursu z języka angielskiego i fizyki odbędą się w dniu 12 kwietnia 2021 (poniedziałek) w godz. 9.00 - 11.00 w auli szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego; szczegóły i zasady dotyczące wglądu do prac określa regulamin konkursu dostępny na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Zgłoszenie wglądu do prac z języka angielskiego jest przyjmowane wyłącznie na adres mailowy konkursu: sp.konkurs.ang@gmail.com najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 12 kwietnia 2021.

Zgłoszenie wglądu do prac z fizyki jest przyjmowane wyłącznie na adres mailowy konkursu: konkurs.fizyka.2020@gmail.com najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 12 kwietnia 2021.

Lista laureatów i finalistów Wojewódzkiego Kokursu Języka Angielskiego i Fizyki dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego znajduje się w zakładce pliki: https://lo2.edu.gdansk.pl/pl/page/dla-uczniow-4