20 maja 2024 naborze uczniów na prelegentów oraz autorów plakatów naukowych na VIII Pomorską Uczniowską Konferencję Naukową (PUKN), która odbędzie się 26.10.2024 r. na Politechnice Gdańskiej. Tegoroczne wydarzenie będzie przebiegało pod hasłem Sztuczna inteligencja – szansa na rozwój czy zagrożenie.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – wsparcie regionalne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027.

Chętni uczniowie starszych klas szkół podstawowych (VI-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego mogą zaprezentować swoje referaty lub plakaty naukowe związane z tematem sztucznej inteligencji w ramach trzech paneli dziedzinowych: nauk biologiczno-chemicznychnauk humanistycznychnauk technicznych.

UWAGA! Na uczniów, którzy wystąpią na konferencji czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (https://ankiety.pbp.gda.pl/index.php/779811?lang=pl)Do zgłoszenia potrzebny będzie temat referatu lub posteru (plakatu naukowego) oraz jego abstrakt (czyli krótkie streszczenie). Powinien on zawierać od 7 do 10 zdań. Zgłoszenia najlepiej ocenione przez moderatorów paneli dziedzinowych, otrzymają kwalifikacje do konferencji. Referat, jak i poster może mieć maksymalnie dwóch autorów.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://pbp.gda.pl/aktualnosci/otwieramy-nabor-na-viii-pomorska-uczniowska-konferencje-naukowa/ .

 Organizatorami wydarzenia jest Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w GdańskuPolitechnika Gdańska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.