Uprzejmie informujemy, iż w związku z długotrwałą absencją nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego, od dnia 24 lutego 2020 następuje zmiana planu lekcji oraz tymczasowa zmiana w obsadzie stanowisk nauczycielskich.

Prosimy o sprawdzenie planu zajęć lekcyjnych w dniu 23 lutego w godzinanch popołudniowych/wieczornych na naszej stronie internetowej.