W naszej szkole od września rozpoczął działalność Szkolny Punkt Informacji i Kariery SPINKA. W dniach 22- 23 listopada w Osówku uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczyli w warsztatach i szkoleniach związnaych z tworzeniem projektów młodzieżwych i zarządzaniem projektem.

Pracowaliśmy w grupach i tworzyliśmy własne projekty. Było bardzo twórczo, aktywnie i wesoło. Niebawem poznacie efekty naszej dwudniowej pracy. Zapraszamy do współpracy przy realizacji naszych projektów. 

Celem działaności SPINKi jest umożliwienie dostępu do informacji w zakresie pracy, wolontariatu i studiów na terenie UE. Ponadto wzrost poziomu świadomości kształtowaniai kierowania własną karierą zawodową a także zwiększenie szans na rynku pracy młodych ludzi. Ważnym aspektem naszej działaności jst podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych wśród uczniów, zwiększenie wiedzy na temat finansowania projektów młodzieżowych oraz zarządzania projektem.

Głównym obszarem działalności Spinki jest informacja o możliwościach dla uczniów, edukacja, szkolenia, aktywności i mobilność oraz fundusze