Kornelia Czekaj z kl. 2ebis otrzymała 3 - tygodniowe stypendium w ramach programu "Deutschland Plus" realizowanego w szkołach z DSD. W grupie  z innymi 11 uczniami z Polski będzie brała udział  w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych w Dormagen i w Berlinie. Opiekunem wyjazdu będzie p. Dorota Wojciechowska