W piątek 15.09.2023 klasa 1e wraz z wychowawcą panią Justyną Wawrowską oraz panią Agnieszką Mielewską brała udział w akcji "Sprzątanie Świata 2023" organizowanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

Naszym miejscem zbiórki odpadów był Jar Wilanowski. 

Celem akcji było zapoznanie z tematem prawidłowej segregacji odpadów, wyrobienie nawyku dbania o otaczające nas środowisko naturalne oraz uświadomienie młodych ludzi jak ważne jest minimalizowanie wytwarzania odpadów już u źródła, aby nie zanieczyszczać środowiska. 

Dodatkowo mieliśmy okazję do wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu.