W środę 17 kwietnia  odbyło się spotkanie z uczestnikami i laureatami 50. Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, jednego z najważniejszych konkursów w Polsce. Był wśród nich także nasz uczeń Jan Krzyżanowski. Gratulacje złożyli im dziś wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz i wicewojewoda pomorski Emil Rojek.

Należy koniecznie wspomnieć o tym, że na tak wysoki wynik Jana wpływ miał śp. prof. Jan Kakareko, który włożył dużo pracy i wysiłku, aby przygotować go do tej olimpiady.