W ramach zajęć doradztwa zawodowego klasy 4a', 4e' i 4f' spotkały się z przedstawicielami firmy Kainos Polska. Uczniowie poznali profil firmy, zawody w ramach branży IT oraz zasady rekrutacji.