Szanowni Uczniowie klas drugich i trzecich! Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 wg następującego harmonogramu:

Klasy drugie po gimnazjum - godz. 9.00

2a - sala 202

2b - sala 210

2c - sala 211

2e - sala 205

2f - sala 212

Klasy drugie po szkole podstawowej - godz. 10.30

2a" - sala 302

2b" - sala 303

2c" - sala 310

2e" - sala 311

2f" - sala 312

Klasy trzecie - godz. 12.00

3a - sala 202

3a" - sala 210

3b - sala 211

3c - sala 212

3d - sala 306

3e - sala 205

3f - sala 311

Wszyscy uczniowie kierują się bezpośrednio do sali lekcyjnej, w której zaplanowane jest spotkanie z wychowawcą klasy. 

Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce. Podczas poruszania się po szkole należy mieć zakryte usta i nos. MAseczki/przyłbice można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej. Wszędzie należy też zachować stosowny dystans, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi.