Uwaga - zajęcia lekcyjne w planie lekcji są wskazane wg harmonogramu zajęć A. Należy sprawdzać, w jakiej sali uczniowie mają zajęcia lekcyjne i wówczas dostosować się do harmonogramu A lub B.

Harmonogramy rozkładu lekcji są zamieszczone przy poszczególnych salach lekcyjnych oraz tablicach informacyjnych.