W dniach 19 lipca 2021 - 15 sierpnia 2021 szkoła jest czynna dla interesantów w godz. 9.00-15.00

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z administracją szkoły tel. 583414656 w. 22, m.cierpiol@lo2.edu.gdansk.pl 

Komisja rekrutacyjna będzie przyjmowała oryginały świadectw i wyników egzaminu ósmoklasisty w dniach 23-30 lipca w godz. 9.00-15.00

Kontakt do komisji rekrutacyjnej wyłącznie drogą mailową: rekrutacja2lo@gpe.onmicrosoft.com 

Pisma i dokumenty można pozostawić we wrzutni w dyżurce szkoły w godz. 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku.