II etap rekrutacji do 5 lipca 9:00-15:00

Uzupełnienie dokumentacji o:

 - świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminów ośmioklasisty (KOPIE)

 - inne  dokumenty (ankiety do szkoły, informacje o przetwarzaniu danych osobowych, zaświadczenia o tytule finalisty/laureata).

W tym czasie jest możliwość wycofania  starego i złożenie nowego wniosku w celu dokonania zmian w układzie szkół/klas. Wymagana jest obecność rodzica/opiekuna prawnego

12 lipca (do godz.15:00) - opublikowanie listy kandydatek i kandydatów zakwalifikowanych do szkoły (na tablicy w szkole)

III etap rekrutacji do 19 lipca 9:00-15:00

Kandydaci/kandydatki dostarczają ORGINAŁY świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu

22 lipca (do godz. 14:00) - opublikowanie listy kandydatów i kandydatek przyjętych (na tablicy w szkole)