Szanowni Państwo,

 

informujemy, iż w dniu 26 maja 2020 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął decyzję o  zmianach w regulaminach stypendialnych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Zmiany te są wynikiem dostosowania regulaminów stypendialnych do ogłoszenia  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a tym samym wprowadzeniem ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz wprowadzenia zmian dotyczących przebiegu konkursów, turniejów i olimpiad o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym w roku szkolnym 2019/2020.

 

Zakres wprowadzanych zmian w regulaminach stypendialnych obejmuje  w szczególności:

a) wydłużenie terminu składania wniosków,

b) zrównanie tytułu laureata i finalisty na szczeblu ponadwojewódzkim, a także rezygnacji z oceny osiągnięć na szczeblu międzynarodowym,

c) rezygnację z nagród w ramach stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego,

d) uporządkowanie nazewnictwa wynikającego ze zmiany systemu oświaty.

 

Mając na uwadze czas potrzebny Państwu do zebrania danych  niezbędnych do przygotowania wniosków stypendialnych, przesyłamy informacyjnie ujednolicone wersje regulaminów stypendialnych wraz z graficznymi schematami obrazującymi proces przygotowania wniosków  z zakresie czterech form pomocy stypendialnej:

  1. Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego (stypendia „budżetowe” w zakresie edukacji ogólnej) – nabór wniosków do 31.07.2020 roku,
  2. Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” (stypendia „unijne” w zakresie edukacji ogólnej) – nabór wniosków do 31.07.2020 roku,
  3. Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” (stypendia „unijne” dla uczniów szkół zawodowych) – nabór do wniosków do 15.09.2020 roku,
  4. Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” (stypendia dla uczniowskich zespołów projektowych) – nabór wniosków do 31.07.2020 roku.

 

Jednocześnie informujemy, że generatory wniosków stypendialnych zostaną uruchomione po opublikowaniu ww. uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i jej uprawomocnieniu. Informacja o uruchomieniu generatorów stypendialnych zostanie przesłana Państwu odrębnym mailem, a także będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: https://pomorskie.eu/.

 

Sekretariat

Departament Edukacji i Sportu

ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk

tel. 58 32 68 850, faks 58 32 68 854