W dniu 10 października 2022 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Ministerstwem
Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/1831
o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach
przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne
i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu
uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im
poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz
osiągnięć polskiej nauki.

Cieszymy się bardzo, że w roku szkolnym 2022/2023 uczniowie i nauczyciele będą mogli
wyjechać na wycieczki szkolne dofinansowane z programu „Poznaj Polskę".

Nasza szkoła również uczestniczy w tym programie. W wycieczkach wezmą udział klasy 3b, 2c i 2 ebis.