Szanowni Państwo,

 Ambasada Stanów Zjednoczonych oraz American Councils for International Education zapraszają uczniów szkół średnich do udziału w Programie FLEX, wymianie kulturowej w pełni finansowanej przez Departament Stanu USA. Rekrutacja na wyjazdy w roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęła się już 1 sierpnia i potrwa do 19 września 2023. Aplikować mogą uczniowie pierwszych, drugich i trzecich klas liceum/technikum. Finaliści będą mieszkać u amerykańskich rodzin goszczących i staną się uczniami lokalnych szkół średnich. Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny. 

 Alumni, którzy wzięli udział w Programie podkreślają, że dzięki rocznemu pobytowi w USA stali się bardziej samodzielni, odpowiedzialni, zaradni oraz poznali swoje mocne i słabe strony. Dzięki obcowaniu z kulturą i językiem Stanów Zjednoczonych, doceniają różnorodność oraz wielokulturowość. Uczniowie po powrocie do Polski chętnie angażują się w działalność społeczną na szczeblu krajowym i lokalnym. 

 

W Programie FLEX może wziąć udział uczeń/uczennica pierwszej, drugiej lub trzeciej klasy liceum/technikum, który/a:

  • ma polskie obywatelstwo
  • urodził/a się między 15.07.2006 a 15.07.2009 (osoby z niepełnosprawnością: 15.02.2006-15.07.2009)
  • zna język angielski w stopniu komunikatywnym
  • spełnia wymogi dot. uzyskania wizy J-1 oraz nie spędził/a więcej niż 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat w USA.

 Program FLEX pokrywa następujące koszty:

  • Podróż z miejsca zamieszkania do USA oraz powrót do Polski
  • Miesięczne stypendium $200 na własne wydatki
  • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
  • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej
  • Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce
  • Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).

 Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się oraz wypełnić formularz online do 19 września 2023http://ais.americancouncils.org/flexUczniowie mają 10 dni na wypełnienie formularza od momentu rejestracji.

 Do I etapu rekrutacji rokrocznie przystępuję ok. 3 tys. chętnych, a ok. 40 z nich zostaje zaproszonych do wyjazdu na Program FLEX. W poprzednich latach nasi stypendyści mieszkali w różnych stanach: od Oregonu po Maine, od Arizony po Montanę. Chodzili do różnych szkół średnich, biorąc udział w zawodach sportowych, udzielając się w wolontariacie, a rok spędzony w USA był dla nich niezapomnianym przeżyciem. 

Niektóre relacje Alumnów z pobytu w USA można przeczytać na stronie: https://poland.americancouncils.org/aktualnoci. Na naszym profilu FLEX Poland można śledzić ich losy oraz bieżące informacje na temat rekrutacji. Program FLEX jest również obecny na Instagramie: FLEX Poland.